Uzun Dönem Oturum İzni

Türkiye'de ikamet eden yabancı vatandaşlar aşağıdaki şartları sağlamaları halinde uzun dönem oturum izni başvurusunda bulunabilirler:
 • Bir yılda altı ayı geçmeyen kısa süreli seyahatler hariç, Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl oturum izni ile kalmış olmak.
 • Yeterli ve düzenli gelire sahip olmak ve son üç yıl içinde Türk Hükümetinden herhangi bir sosyal yardım almamış olmak.
 • Geçerli özel sağlık sigortasına sahip olmak.
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak ve sabıka kaydı bulunmamak.

Uzun Dönem Oturum İznine Nasıl Başvurulur?

 • Başvuru sahiplerinin ikamet ettikleri bölgedeki muhaceret dairesine veya il emniyet müdürlüğüne güncel pasaportları ve TC kimlik kartları ile başvurması gerekmektedir.
 • Hak kazanabilmek için başvuru sahibinin bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında yaşamamış olması gerekir. Eğer kişi kendi ülkesindeki sağlık, eğitim veya zorunlu kamu hizmeti nedeniyle bu süreyi aşmışsa süre aşımı red sebebi sayılmayacaktır.
 • Uzun dönem oturum iznine sahip olanlar aşağıdakiler dışında Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptir:
  *Seçme ve seçilme hakkı
  *Kamu hizmetinde çalışmak
  *Araç ithalatında gümrük vergisi muafiyeti
  *Zorunlu askerlik hizmeti

Uzun Dönem Oturum İzni İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

 • Pasaport aslı ve noter tasdikli fotokopisi
 • Dört adet biometrik fotoğraf
 • Var olan oturum izin belgesi ve TC kimlik kartı
 • Son üç yıl içinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı
 • Yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair belge
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı