Türkiye’de Miras Hukuku ve Veraset Kanunları

Türkiye’deki miras hukuku ve veraset, Türkiye’de gayrimenkul satın almak isteyen yatırımcılar tarafından en çok araştırılan konulardan biridir. Gayrimenkul yatırımı genellikle uzun dönemli yatırım yöntemi olarak algılanmaktadır. Bu nedenle birçok yatırımcı çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için gayrimenkul yatırımını tercih etmektedir. Ancak miras kanunlarını bilmediğiniz yabancı ülkede çocuklarınıza bırakmak üzere bir gayrimenkul satın almak riskli olabilir.

Türkiye’deki yasalar, hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için miras ve bireysel mülk sahipliğini mümkün kılmaktadır. Türkiye’de taşınmaz malların tapuları tam maliklik hakkı vermektedir. Bu, tapu sahibinin mülkün tam mülkiyetine sahip olduğu ve bu mülkiyetin vefattan sonra mirasçılara devredilebileceği anlamına gelir.

Ancak, Türkiye’de mirasçıların mirastan hak iddia edebilmeleri için uymaları gereken belirli kurallar mevcuttur. Bu kuralları aşağıda mümkün olan en basit şekilde açıkladık. Detaylı ve doğru miras ve veraset hukuku danışmanlığı almak için doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye’de Veraset Kanunları Neler?

Türkiye’de yeni güncellenen miras kanunları aşağıdaki konulara ilişkin kuralları belirlemektedir;

  • Kimin yasal varis(ler) olarak kabul edildiği,
  • Mirasın mirasçı(lar) arasındaki paylaşım oran(lar)ı,
  • Veraset vergisi oran(lar)ı,
  • Miras nasıl talep edilir/reddedilir.

Bu konuları biraz daha detaylı inceleyelim;

Türkiye’de İkamet Etmeyenler İçin Miras Hukukuna Göre Kimler Yasal Varis Olarak Kabul Edilir?

Yasalara göre, Türkiye’de taşınmaz mal sahibi vefat ettiğinde, varis(ler)i Türkiye’deki mülkü miras alabilir. Mal sahibinin veya varis(ler)in uyruğu önemli değildir. Miras Türkiye’deki bir taşınmaz mal olduğunda, mirasçı(lar)a ve prosedürlere Türk kanunları uygulanır.

Türkiye’deki kanunlara göre, vefat eden kişinin çocukları, eşi, anne-babası ve büyük anne-babası yasal mirasçı olarak kabul edilmektedir. Miras, bu kişiler arasında hiyerarşik bir sırayla dağıtılır. Bununla birlikte, bir kişi ölümünden önce bir vasiyetname yazarak mal varlığını bir başkasına bırakabilir. Bu vasiyetin geçerli olabilmesi için Türk kanunlarına uygun olarak yazılmış olması gerekmektedir.

Bir kişi mal varlığını istediği kişiye bırakmakta özgür olsa da, mirasının ne kadarını bırakabileceğine dair bir sınır vardır. Türkiye’deki kanunlar, yasal mirasçı(lar) için adaleti sağlamak amacıyla mirasın bir kısmını onlara ayırmaktadır.

Taşınır mülkler ve varlıklar da ana miras türleri arasındadır. Miras taşınır bir mülk veya varlık ise, mirasçılar arasında ölen kişinin kendi ülkesindeki yasalara göre dağıtılır.

Mirasın Varisler Arasındaki Paylaşım Oranı

Taşınmaz mallardan oluşan miras, mirasçı(lar)a hiyerarşik bir düzen içinde dağıtılır. Bu, hayattaki eş ve çocukların öncelikli alıcılar olduğu anlamına gelir. Bu durumda, mirasın dörtte üçü çocuklara eşit olarak dağıtılır ve dörtte biri eşe dağıtılır.

Vefat kişinin hiç çocuğu yoksa, eş mirasın yarısını alır. Kalan yarısı ölen kişinin ebeveynlerine dağıtılır. Ölen kişinin anne ve babası da hayatta değilse, hayatta olan büyükanne ve büyükbabalar yasal mirasçı olurlar. Bu durumda sağ kalan eşin pay oranı ¾, sağ kalan büyükanne ve büyükbabanın pay oranı ise ¼’tür.

Vefat eden kişinin hayatta kalan yasal mirasçısı yoksa ve vasiyetname ile mirasçı tayin etmemişse, miras devlete intikal eder.

Türkiye’de Ne Kadar Veraset Vergisi Ödenir?

Türkiye’de taşınmaz mallara ilişkin veraset vergisi kanunları, vergi oranlarının piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla düzenli olarak güncellenmektedir. Türk yasalarında, adaleti sağlamak amacıyla Türkiye’deki gayrimenkuller üzerindeki veraset vergisi için artan oranlı bir vergi sistemi benimsenmiştir. Bu, vergi oranlarının vergilendirilebilir değerdeki artışlara uygun olarak arttığı anlamına gelmektedir.

Ocak 2023 itibariyle, Türkiye’de vatandaşlar, ikamet edenler ve yerleşik olmayanlar için veraset vergisi oranları aşağıdaki gibidir;

– Değeri 1.100.000 TL’nin altındaki mülkler için mülk değerinin %1’i.

– 2.600.000 TL’ye kadar olan aşım tutarı için %3.

– 5.500.000 TL’ye kadar olan aşım tutarı için %5.

– 10.900.000 TL’ye kadar olan aşım tutarı için %7.

– 20.100.000 TL’nin üzerindeki gayrimenkuller için %10.

Türkiye’de veraset vergisi, mirasın talep edilmesinden sonraki 3 yıl içinde 6 taksitte ödenebilir.

Türkiye’de Miras Hakkı Nasıl Kazanılır?

Mirasçılar arasında herhangi bir anlaşmazlık yoksa Türkiye’de miras hakkı kazanmak oldukça kolaydır. Türk vatandaşları mirasçılık belgesi almak için doğrudan bir notere başvurabilirler. Daha sonra mirasçı, mülkün mülkiyetini devretmek için bu mirasçılık belgesiyle ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurabilir. Ancak, farklı uyruklu bir mirasçı söz konusu olduğunda bu prosedür biraz daha karmaşıktır.

Yabancıların Türkiye’de miras talebinde bulunabilmeleri için vefat eden kişi ile akrabalık bağlarını kanıtlayan resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. Türk vergi numarasının alınması da işlemler için gereklidir. Daha sonra yabancı mirasçı, pasaportu, fotoğrafları, aile beyanı belgesi ve vergi numarası ile birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Not: Yabancı ülkelerdeki makamlar tarafından düzenlenen tüm resmi belgelerin geçerli olabilmesi için Türkiye’deki noterler tarafından apostil edilmesi veya Türkçeye tercüme edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de yabancı bir mülk yatırımcısı veya Türkiye’de taşınmaz mülk sahibi yabancı bir mirasçıysanız, uluslararası hukuki danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Çerez Politikası