Türkiye’de Şirket Kurmak

Yasal prosedürler ve gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi bir kişiyle çalıştığınızda Türkiye’de şirket kurmak oldukça kolaydır ve işlemler yalnızca 1 saat içerisinde tamamlanabilmektedir.

Türkiye’de şirket kurarken herhangi bir harç ödemenize gerek yoktur. Üstelik, Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancı uyruklu kişiler de Türk vatandaşlarının tabi olduğu kurallara tabidir. Bunun sonucunda yüm yatırımcılar aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır.

Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kurmak için ilk yapmanız gereken ne tür bir şirket kuracağınıza karar vermek ve işinize en uygun ticari gayrimenkulü bulmak olacaktır. Şirket kurarken satın aldığı ticari gayrimenkul aracılığıyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, en az 400.000 USD değerinde bir ticari gayrimenkul satın alması gerekmektedir.

Yabancı yatırımcıların, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan tüm şirket türlerinden kurmaları mümkündür. Türk Ticaret Kanunu’na göre şirketler, sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategorilere dahil olan şirket türleri ise şu şekildedir;

 1. Sermaye Şirketleri
  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
 2. Şahıs Şirketleri
  • Kolektif Şirket
  • Adi Komandit Şirket
  • Kooperatif Şirket

Sermaye miktarı ve şirket yönetim organları gibi şirket açarken karşılanması zorunlu olan gereklilikler bakımından farklılaşsalar da, limited şirket veya anonim şirket kurmak için takip edilmesi gereken prosedürler arasında farklılık bulunmamaktadır. Limited ve anonim şirketler, hem Türkiye’de hem de dünyada en çok karşılaşılan şirket türlerindendir.

Yabancı ülkede şirket kurarken izlenilmesi gereken prosedürler, şirket kurmak isteyen kişinin gerçek kişi mi yoksa tüzel kişi mi olduğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere bu prosedürlerin ilk aşaması, ticaret sicil işlemlerinin merkezi sicil sistemi üzerinden yapılmasıdır. Ardından aşağıda sıralanan belgelerin hazırlanması ve noter tasdiki ile prosedürlere devam edersiniz;

 • Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi veya noter nezdinde tüm kurucular tarafından imzalanmış ana sözleşme (dört nüsha, bir asıl).

Gerçek kişiler için;

 • İki adet tercüme edilmiş ve noter onaylı pasaport sureti (her yabancı uyruklu gerçek kişi hissedar için)
 • Noter tasdikli oturum izni (Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler için)
 • Vergi numarası

Tüzel kişiler için;

 • Şirkette hissedar olmak isteyen yabancı tüzel kişinin kendi ülkesindeki ilgili makam tarafından düzenlenmiş faaliyet belgesi.
 • Yeni kurulacak şirkette hissedar olmak isteyen tüzel kişinin, tüzel kişiyi yeni bir şirket kurma konusunda yetkilendiren karar alıcı organı tarafından düzenlenmiş karar(lar).
 • Kurulacak şirketin yönetim kurulu üyeliğine, tüzel kişi adına hareket edecek bir gerçek kişi veya yine bir tüzel kişi atanacaksa, bu kişi(ler) yeni bir şirket kurmak isteyen tüzel kişi tarafından alınan kara(lar)da açıkça belirtlilmelidir.
 • Vekaletnamenin noter tasdikli sureti (vekaletname varsa)
 • Noter tasdikli imza beyannameleri (iki nüsha)
 • Şirket yöneticilerinin noter tasdikli kimlik belgeleri (bir nüsha)

* Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de şirket kurmaları durumunda, yukarıdaki ilk madde hariç, Türkiye dışında düzenlenecek ve imzalanacak ilgili tüm belgelerin noter onaylı ve apostilli veya işlemin yapıldığı ülkedeki Türk konsoloslukları tarafından tasdikli olması gerekir.

Belgeler toplandıktan sonra Türk olmayan hissedarlar ve yönetim kurulu üyeleri için ilgili vergi dairesinden vergi kimlik numarası alınmalıdır. Şirket sözleşmesinin tüm kurucular tarafından doldurulmasıyla şirket için potansiyel vergi numarası atanır. Şirketin sermayesini yatırmak için bir banka hesabı açmak esastır.

Şirket kurarken izlenmesi gereken bir sonraki adım ise, sermayenin belli bir yüzdesini Rekabet Kurumu hesabına yatırmak, başlangıç sermayesinin en az yüzde 25’inin şirket banka hesabına yatırılması ve buna dair makbuzun alınmasıdır.

Bu aşamalardan sonra kurucuların, şirket kaydı için başvurması gerekmektedir. Belgelerin eksiksiz olması halinde, Ticaret Sicil Memurluğu yaklaşık 10 gün içinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin kuruldığunu ilan eder.

Bunlara ek olarak şirketin, Sosyal Güvenlik Kurumundan sosyal güvenlik numarası alması gerekmektedir. Şirketin SGK’ya kaydının ardından, şirket kurucularının ayrıca şirkette çalıştığını gösteren bir çalışan başvurusu yapılmalıdır.

Kuruluş prosedürleri esnasında, yevmiye defteri, defter-i kebir, demirbaş defteri vb. yasal defterler Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkili personeline tasdik ettirilmelidir.

Şirketin kurulduğu, Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairesine bildirilir. Şirket merkezinde vergi memuru tarafından tespit raporu düzenlenir. Tespit raporunda en az bir yetkili imza bulunmalıdır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü, vergi numarası bildirimini içeren şirket kuruluş formunu vergi dairesine iletir.

Şirketin sicil müdürlüğünde tescil edildiği gün, şirketin imza sahipleri Ticaret Sicil Müdürlüğü yetkilisi huzurunda imza sirküleri düzenler. Şirket kurmanın son adımı ise belgelerin elektronik ortama taşınmasıdır.

Türkiye’de şirket kurmanın bazı maliyetleri sabitken, diğerleri seçtiğiniz işe, hacmine, ortak sayısına vb. kriterlere göre değişecektir. Bu nedenle tam maliyetini hesaplayabilmek için bu konuda uzman yasal danışmanlardan yardım almanız en iyisi olacaktır.

Her ne kadar şirket kurma prosedürlerini burada kısaca açıklasak da, burada açıklanan aşamaların ve gerekliliklerin bu makalenin yayınlandığı tarihte geçerli olduğunu, söz konusu prosedürlerin ve gerekliliklerin zaman içerisinde yasa değişikliklerine bağlı olarak değişebileceğini unutmamalısınız. Şirket kurmayı düşünüyorsanız doğrudan yasal uzmanlarımızla iletişime geçerek en güncel bilgileri alabilirsiniz.

Kendi Şirketini Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktada bulunan Türkiye, son yıllarda, doğrudan yabancı yatırım (FDI) çeken ve küresel pazarlara kolay erişim imkanı sunan bir ülke haline gelmiştir.

Son 10 yıldır devamlı olarak hızla gelişen ilk 15 ekonomi arasında yer alan Türkiye ekonomisi, 2003-2021 yılları arasında iyi uygulanan makroekonomik politikalar ve reformlar sayesinde ortalama yüzde 5,4 büyümüştür. Bu süreçte Türkiye, bölgesel bir üretim, lojistik ve yönetim merkezi haline gelmiş ve yaklaşık 240 milyar ABD doları değerinde doğrudan yabancı yatırımı kendine çekmiştir.

Bu amaca ulaşmak için hükümet, yatırımı teşvik edecek çeşitli politika ve reformları uygulamaya başlamıştır. Bu bakımdan göze çarpan ilk konu vergilendirme konusu olmaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ve Türk işletmeler, yalnızca Türkiye’de işlettikleri işletmelerden elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilmektedir. Türk hukuku, yabancı merkezli işletmeleri kazançları üzerinden vergi ödemekten muaf tutmaktadır. Bu politika, işletmenin bir işyeri, bir şube kuruluşu veya bir yan kuruluş olarak işletilmesi fark etmeksizin geçerlidir.

Türkiye, 1,3 milyar tüketiciye ulaşmayı sağlayan serbest ticaret anlaşmaları ile oldukça büyük yerel ve bölgesel pazarlara erişime sahiptir. Bunun yanı sıra, her biri 1 milyondan fazla nüfusa sahip 24’ten fazla büyükşehir, organize sanayi bölgeleri aracılığıyla mal ve hizmet üreterek Türkiye’nin iç pazarının çok daha hareketli hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra, kazançlı sektörel fırsatlar, stratejik konum ve Ar-Ge projelerine sağlanan cömert destekler de kendi iş yerini açmanın avantajlarından bazılarıdır.

Tekce Visa ile Bir Günde Şirket Kurun

Tekce Visa olarak, deneyimli uzmanlarımız ve yasal danışmanlarımız sayesinde yalnızca bir günde ve sorunsuz bir şekilde şirket kurmanıza yardımcı olmaktayız. Gerekli belgeler ve takip edilmesi gereken aşamalar dahil olmak üzere tüm süreç boyunca müşterilerimizin yanında bulunmaktayız.

Şirket kurma prosedürleri ve maliyeti hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için hiç çekinmeden profesyonellerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Çerez Politikası