Turkuaz Kart Nedir?

Turkuaz Kart, yatırım, bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor, prodüksiyon ve bunlarla alakalı sektörlerde çalışan prestijli ve saygın kişilere, Türkiye’de kalıcı olarak oturum ve çalışma hakkı tanıyan bir yasal belgedir.

Kimler Turkuaz Kart Alabilir?

Türkiye’de yaşamak isteyen tüm yabancı uyruklu kişiler Turkuaz Kart başvurusunda bulunamamaktadır. Turkuaz Kart başvurusunda bulunabilecek kişiler şunlardır;

• Eğitimleri, gelirleri, profesyonel yetkinlikleri ve deneyimleri, bilim ve teknolojiye katkıları ve çeşitli diğer kriterler nedeniyle nitelikli işgücü olarak tanımlanan yabancı uyruklu kişiler.
• Yatırım veya ihraç hacmi, yaratılan iş olanakları, bilimsel ve teknolojik gelişmelere sağlanan katkılar ve diğer kriterler nedeniyle nitelikli yatırımcı olarak adlandırılan yabancı uyruklu kişiler.
• İş, bilim ve teknoloji alanlarında, uluslararası alanda ülke yararına araştırma ve çalışma yürüten araştırmacılar ve bilim insanları.
• Küresel kültürel ve sanatsal etkinliklerde ve spor faaliyetlerinde başarı göstermiş kişiler.
• Uluslararası alanda Türkiye’nin yararına çalışan, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtım faaliyetlerinde görev alan yabancı uyruklu kişiler.

Aşağıda durumları ifade edilen bireylerin Turkuaz Kart alması mümkün değildir;

• Ülkeye giriş ve çıkışları yasaklanmış bireyler,
• Halk sağlığına tehdit oluşturan bir hastalığa sahip bireyler,
• Kamu düzenine ve güvenliğine tehdit oluşturan bireyler.

Turkuaz Kart sahibi olmak için gerekli koşulları tam karşılayıp karşılamadığınızı öğrenmek için Tekce Visa’nın uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

Turkuaz Kart Nasıl Alınır?

Turkuaz Kart başvuruları, doğrudan Türkiye’de yapılabileceği gibi, Türkiye dışında yer alan yetkili ofislerde de yapılabilmektedir. Başvuru esnasında ibraz ettiğiniz belgeler, ilgili bakanlığa elektronik olarak iletilmektedir. Tekce Visa’nın uzman ekibi, gerekli belgelerin toplanması aşaması da dahil olmak üzere, başvuru sürecinin her aşamasında size yardımcı olacaktır.

Başvuru aşamasında göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör puanlama sistemidir. Yapılan her başvuru, standartları Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bir puanlama sistemine göre değerlendirilmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin Turkuaz Kart sahibi olabilmeleri için, öncelikle bu puanlama sistemi üzerinden yeterli puan almaları gerekmektedir.

Başvuruyu değerlendiren yetkililer, başvuru sahibinin niteliklerine göre, bağlı bulundukları fakülte, kurum veya kuruluşlardan referans isteyebilmektedir.

Eğer başvuru sahibi kişi nitelikli çalışansa;

 • Eğitim seviyesi
 • Yükseköğreniminin prestiji
 • Maaş aralığı
 • Yetkinlik seviyesi veya iş deneyimi
 • Başvuru sahibinin anadili harici bildiği yabancı diller veya yetkinliğini kanıtlar nitelikte benzer beceriler
 • Eğitim ve iş kolu arasında tutarlılık
 • Kuruluşun kıdemi

Eğer başvuru sahibi kişi nitelikli yatırımcıysa;

 • Sağlanan iş olanağının niteliği veya ihracat hacmi
 • Yatırım değeri
 • İşin ve bölgenin nitelikleri
 • Türkiye’de taşınır veya taşınmaz mal sahibi olmak
 • Sınai ve fikri mülkiyet hakkı gibi yetkinliklerini kanıtlar nitelikte belgeler

Eğer başvuru sahibi kişi bilim insanı veya araştırmacıysa;

 • Bilim ve teknoloji alanlarında ulusal veya uluslararası kuruluşlarda faaliyet göstermek
 • Akademik unvan
 • Patent, marka veya lisans sahibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev almak
 • Yenilikçi projeler

Eğer başvuru sahibi kişi sporcuysa;

 • Yaptıkları spor dalında şahsi veya kulüp olarak lisans sahibi olmak
 • Ulusal veya uluslararası alanda bireysel veya ekip olarak başarı veya derece sahibi olmak
 • Başvuru sahibinin yasal olarak bağlı bulunduğu spor kulübünün ulusal veya uluslararası başarıları
 • Başvuru sahibi kişinin kendi ülkesinde milli sporcu olması

Türkiye ve Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlamak;

Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk mutfağını tanıtıcı faaliyetlerde bulunan yabancı uyruklu kişilerin Turkuaz Kart başvuruları, tanıtım faaliyetlerinin etkinliğine, süresine, sürdürülebilirliğine, devamlılığına ve Türkiye’de turizme ne kadar katkı sağladığına göre değerlendirilmektedir.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Turkuaz Kart başvurusu yapan yabancı uyruklu kişilerin başvurusunu değerlendirirken, bölgesel, ilsel, sektörel ve mesleksel sebeplerle puanlama sisteminde değişikliğe gidebilir veya alternatif bir puanlama sistemi geliştirebilir.

Turkuaz Kart Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvuru prosedürü esnasında herhangi bir problemle karşılaşılmaması için aşağıdaki belgelerin hazır bulundurulması gerekmektedir;

• Başvuru formu
• Pasaport
• Başvuru sahibi kişinin gereklilikleri karşıladığını belirten ilgili kamu kurumundan alınmış uygunluk sertifikası

Başvuru türüne bağlı olarak aşağıdaki belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir;

• Yabancı diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş veya atama belgesi, profesyonel deneyim ve anadile ek olarak ikinci bir dilde yetkinliği gösterir uluslararası tanınan bir yabancı dil yeterlilik belgesi.
• Yapılan yatırım hacmi, iş durumu, ihracat ve kredi hacmi, finansal kapasite, nakit dengesi, finansal ödeme gücü, işin yapıldığı bölge, sektör ve iş ile alakalı diğer belgeler hazırlanıp teslim edilmeli.
• Bilim insanları ve araştırmacıların, diplomalarını ve akademik kariyer, unvan, çalışma, lisans, marka ve patentli buluşlarına dair belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.
• Türkiye ve Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayan kişilerin, Turkuaz gönüllüleri olarak yürüttükleri faaliyetlerinin süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Turkuaz Kartın Yabancı Yatırımcılara Sağladığı Avantajlar

Turkuaz Kart ilk olarak sahiplerine, Türkiye’de sınırsız bir süre için yaşama ve çalışma hakkı tanımaktadır. Bunun yanı sıra Turkuaz Kart şu ek hakları da sağlamaktadır;

 • Başvuru sahibinin, eşi ve çocuklarını da aynı koşullarla yanında getirebilme hakkı.
 • Ülkeye birden fazla kez giriş yapabilme hakkı.
 • Kart sahibi kişilerin, oturum, seyahat, yatırım, ticari faaliyet, miras ve Türkiye’de taşınır ve taşınmaz malların edinimi ve transferi ile ilgili işlemleri, Türk vatandaşlarına uygulanan yasal hükümler uyarınca düzenlenir.
 • Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminden (SGK) yararlanma hakkı.
 • Devlet eğitim kurumları tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılım hakkı.

Öte yandan, Turkuaz Kart sahibi kişilerin, oy kullanma, seçilme ve kamu görevlisi olma hakkı bulunmamaktadır. Ancak, Turkuaz Kart sahibi kişiler ve aile bireyleri, Türk vatandaşlığına başvurmaları halinde önceliğe sahiptir. Üstelik bu kişilerden ayrıca başka gereklilikleri sağlamaları veya bu doğrultuda ek belge sunmaları talep edilmemektedir.

Turkuaz Kart Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Turkuaz Kart hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler şunlardır;

 • Turkuaz Kart sahibi kişiler, kamu sağlığına ve güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmadıkları müddetçe 3 yılın sonunda Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilir.
 • Hatta, kartın geçerlilik süresi olan bu 3 yıllık süre bir geçiş dönemi sayılmaktadır. Bu dönemde, yetkili bir uzman, kart sahibi kişinin ülke içi ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini takip eder. Bu uzman, her yıl Genel Müdürlük tarafından belirlenen standartlarla uyumlu bir şekilde kişinin söz konusu faaliyetlerini rapor eder.
 • Turkuaz Kart sahibi kişi, gözlem ile yetkilendirilmiş uzmanın talep ettiği ekstra bilgi ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. Bu bilgi ve belgeler, talep edildikten sonra en geç 15 gün içerisinde ibraz edilmelidir. Yıllık raporda tutarsızlık olduğunu iddia eden Turkuaz Kart sahibi kişi 3 ay içerisinde rapora itiraz edip düzeltilmesini isteyebilir. Eğer kişi, koşulları sağlamayı sürdürmüyorsa ya da raporda bu yönde belirtilen tutarsızlıklara itiraz edilmediyse, Turkuaz Kart iptal edilebilir.
 • 3 yıllık geçiş süresi dolduktan sonra da Türkiye’de aynı haklara sahip olmaya devam etmek isteyen yabancı uyruklu kişiler, bu sürenin dolmasından önceki son 180 gün içerisinde, kartlarını kalıcı hale getirmek için başvuru yapmalıdır. Bu başvurunun ardından söz konusu haklar kalıcı hale gelir. Bu başvuru yapılmadığı takdirdeyse, kartın geçerlilik süresi dolduğu için bu haklar kaybedilir.

Turkuaz Kart İptalini Gerektiren Haller

Turkuaz Kart almaya hak kazanmış yabancı uyruklu kişi, Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmediği, ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kaldığı takdirde kartı iptal edilebilir.

Turkuaz Kart iptalini gerektirecek diğer sebeplerse şunlardır;

 • Yasal olmayan bir şekilde çalışmak,
 • Aralıksız bir yıl boyunca çalışmamak,
 • Sahte veya yanlış yönlendiren bilgi veya belge sunmak,
 • Geçiş süresi içerisinde istenen belge veya kanıtların sunulmaması,
 • Türkiye’ye girişinin yasaklanması veya sınır dışı edilmek,
 • Kamu düzenine, güvenliğine veya sağlığına tehdit oluşturmak.

Bu sebeplerin yanı sıra, hak sahibinin başvurusuyla da kart iptal edilebilir.

Turkuaz Kart Başvurunuzu Tekce Visa ile Yapın

Turkuaz Kart başvurusu yapmak veya Türkiye’de gayrimenkul satın almak istiyorsanız, Tekce Visa’nın uzman ekibiyle, e-posta, telefon veya yüzyüze görüşerek profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Uzman ekibimiz, gerekli belgelerin toplanması da dahil olmak üzere tüm süreçte size yardımcı olmaya hazır.

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Çerez Politikası