Kısa Dönem Oturum İzni

Belli bir süreliğine Türkiye’de kalma hakkı veren kısa dönem oturum izni, kalış amacına göre birkaç gruba ayrılmaktadır. Oturum izin türleri şu şekildedir;

Turistik Amaçlı Oturum İzni

Ülke içinde turizm amaçlı seyahat etmeniz ve tatil yapmanız için verilir. Tatiliniz boyunca nerede, ne zaman, ne kadar süreyle kalacağınız ile ilgili belgeler talep edilir. Çalışma izni vermez.

Turistik Amaçlı Oturum İzni Almak İçin Gereken Koşullar, Belgeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • 1 yıla kadar geçerlidir.
 • Başvuran kişi on sekiz yaşından büyük olmalıdır.
 • 18 ve 65 yaş arasındaki başvuranlar için geçerli sağlık sigortası gereklidir.
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair Türk bankalarından alınmış belge.
 • Oturum izni başvuru formu.
 • Her başvuran kişi için son 6 ay içinde çekilmiş ve fonu beyaz 4 adet biometrik fotoğraf.
 • Eş için başvuruluyorsa evlilik cüzdanı ve noter onaylı Türkçe tercümesi. Çocuk için başvuruluyorsa çocuğun nüfus cüzdanı ve noter onaylı Türkçe tercümesi. (Bu belgeler yurt dışından alınmışsa Apostille şerhli olması gerekmektedir. Bu işlem başvuran kişinin ülkesindeki Dışişleri Bakanlığından veya Türk Konsolosluklarından yapılabilmektedir.
 • Adli sicil kaydı (Başvuru sahibi Türkiye'de ilk kez oturum iznine başvuruyorsa kendi ülkesinden alınmış bir sabıka kaydı ibraz etmelidir. Başvuru sahibi ikamet izninin yenilenmesi için başvuruda bulunuyorsa ve Türkiye'de kısa veya uzun süreyle yaşıyorsa başvuru sahipleri ayrıca Türk hükümetinden sabıka kaydı almalıdır.)

İş Görüşmesi veya Ticaret Amaçlı Oturum İzni

Bu izin, Türkiye'de iş görüşmesi yapmak, ticari bağlantı kurmak, tedarikçiler ve alıcılar ile görüşmek, pazar araştırması yapmak, ticari fuarlara veya konferanslara katılmak ve iş kurmak için alınır.

İş Görüşmesi veya Ticaret Amaçlı Oturum İzni Almak İçin Gereken Koşullar, Belgeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • 1 yıla kadar geçerlidir.
 • Başvuran kişi 18 yaşından büyük olmalıdır.
 • 18 ve 65 yaş arasındaki başvuranlar için geçerli sağlık sigortası gereklidir.
 • Başvuran kişinin kendisini ve aile üyelerini geçindirecek kadar yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair Türk bankalarından alınmış belge.
 • Oturum izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen seyahat belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Her başvuran kişi için son 6 ay içinde çekilmiş ve fonu beyaz 4 adet biometrik fotoğraf.
 • Adli sicil kaydı

Gayrimenkul Yatırımı ile Oturum İzni

Yabancı uyruklu gayrimenkul alıcıları Türkiye’de oturum izni almak için başvurabilirler.

Gayrimenkul Yatırımı ile Oturum İzni Almak İçin Gereken Koşullar, Belgeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Başvuran kişi on sekiz yaşından büyük olmalıdır.
 • Türk Konsolosluklarından onaylı veya noter tasdikli Türkçe tercüme pasaport fotokopisi.
 • Online başvuru sırasında yüklemek için biyometrik fotoğrafların dijital kopyaları.
 • Oturum izni için başvuracağınız gayrimenkulünüzün tüm şartları karşılaması gerekir. Örneğin, gayrimenkulün değeri İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde minimum 75.000 $, küçük şehirlerde ise minimum 50.000 $ değerinde olması gerekmektedir.

Yukarıda detaylı açıklamaları bulunan kısa dönem oturum izinleri en çok tercih edilen ve başvurulan izinlerdir. Diğer kısa dönem oturum izinleri ise şu şekildedir;

 • Bilimsel araştırma amaçlı oturum izni. Bu izin, arkeolojik kazılar, bilimsel araştırma süreci yönetmek, belgesel çekimleri, filmler, film yerleri için incelemeler gibi amaçları kapsar.
 • Tedavi amaçlı oturum izni.
 • Öğrenci değişim programları çerçevesinde kısa süreli eğitim programları ve benzeri amaçlarla verilen oturum izni.
 • Adli makamların kararı ile hak sahipleri (Aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olanlar ve Türk vatandaşıyla evliyken boşanmış olup bu nedenle adli makamlarca alternatif ikamet hakkına ihtiyaç duyan yabancılar için geçerlidir.)